POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INETERNETOWEGO IWONAGRUSZKA.PL i AKADEMIA.IWONAGRUSZKA.COM


Przed skorzystaniem z serwisów, zapoznaj się dokładnie z Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informuję, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest TUTAJ.

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA I OCHRONA

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu internetowego iwonagruszka.pl i akademia.iwonagruszka.com czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce pod adresem: ul. Pszczyńska 26, 43-267 Rudziczka, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699, adres email: iwona[@]iwonagruszka.com.
   
 2. Twoje dane osobowe przetwarzam w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem portalu internetowego (art. 6 ust. 1 b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych usług  lub otrzymywania newlettera na podstawie zgody uzyskanej od Użytkownika (art. 6 ust 1a RODO), a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust 1 f RODO).
  Zapewniam w szczególności, iż zbierane przez mnie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zobowiązuej się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 3. Pobieranie darmowych treści w zamian za Twój adres email jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażasz zgód, na cele w jakich udostępniam te treści za darmo (a nie jako treści płatne), opuść stronę.
 4. Informuję, jestem uprawniona do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Dostęp do danych, w tym danych osobowych użytkowników mam ja jako administrator oraz zewnętrzy jednostka prowadząca księgowość w zgodności z przepisami RODO. 
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji oraz złożenia zamówienia dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą a zwłaszcza prawo do :
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania usunięcia konta.
    
 8. Żądanie określone w pkt 6 powyżej możesz zgłaszać mi, jako administratorowi poprzez e-mail - iwona[@]iwonagruszka.com bądź listownie drogą pocztową na adres: Iwona Gruszka Consulting pod adresem: ul. Pszczyńska 26, 43-267 Rudziczka. Ustosunkuję się do Twoich żądań bez zbędnej zwłoki.
 9. Jako administrator zbieram tylko niezbędne dane osobowe do następujących celów:

  • zawarcia, ewentualnej zmiany i realizacji umowy sprzedaży usług szkoleniowych
  • obsługi reklamacji
  • obsługi procesu rejestracji konta użytkownika przy wykorzystaniu dostępnego na stronie akademia.iwonagruszka.com formularza rejestracji w celu kontrolowania stanu złożonych przez użytkowników zamówień
  • logowania do konta na stronie akademia.iwonagruszka.com będącego stroną powiązaną z iwonagruszka.pl, ale stanowiącą osobą platformę kursową
  • marketingu bezpośredniego własnych usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta.
  • przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych usług oraz newslettera w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta
 10.  Przetwarzam następujące dane swoich klientów: imię i nazwisko, adres e-mail. Czasem mogę wymagać podania nazwy przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, NIP przedsiębiorcy w celu realizacji płatności i wystawienia odpowiedniego dokumentu zakupu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie portalu, w tym również otrzymywania newslettera.
   
 11. Dane użytkowników którzy nie są klientami portalu są przechowywane jedynie w skrzynce odbiorczej oraz jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Jako administrator przetwarzam następujące dane użytkowników nie będących klientami: imię (nazwisko), adres e- mail. Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże podanie adresu e-mail jest konieczne do obsługi zapytań od użytkownika. Dane te nie trafiają na żadną listę mailingową.
   
 12. Powierzam przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności, uczestnictwo w kursach i wysyłkę newslettera. Podomioty te nie przetwarzają danych osobowych do celów innych niż realizacja usługi.
   
 13. Założenie przez klienta konta na akademia.iwonagruszka.com jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestnictwa w kursie. Tworząc konto na platformie kursowej, użytkownik oświadcza, że przeczytał i rozumie Regulamin i Politykę Prywatności ( Terms of Use & Privacy Policy ) platformy kursowej Teachable.
   
 14. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podajesz w serwisach i newsletterach które nie należą do mnie ( Iwona Gruszka Consulting).
   
 15. Dane osobowe będą przetwarzane automatycznie do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji umowy.

 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA

Podobnie jak niemal każdy biznes online, w swoim biznesie korzystam z narzędzi (podmiotów), którym powierzam przetwarzanie Twoich danych. Przetwarzanie to polega na tym, że podmioty te umożliwiają mi korzystanie za opłatą z ich narzędzia (np. narzędzie do newslettera, platforma kursowa) oraz wypożyczają mi miejsce na swoich serwerach. Serwery te mogą znajdować się zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią (głównie Stany Zjednoczone). 

Bezpieczeństwo. Dołożyłam wszelkich starań, aby wszystkie narzędzia i ich polityki prywatności były zgodne z RODO (GDPR), po to, abyś miał/a pewność, że nie tylko ja, ale też i dostawcy narzędzi, z których korzystam dbają o Twoje bezpieczeństwo. 

Powierzenie przetwarzania. Narzędzia z jakich korzystam, które "wypożyczają" mi swoje serwery, gdzie w bezpieczny sposób mogą być przechowywane Twoje dane:

 • Landingi.pl - system do Tworzenia stron lądowania, który pobiera Twój adres email i imię (nazwisko). Odbiorcą danych są serwery Landingi.pl, a ich właściciel zapewnia ochronę na podstawie Polityki Prywatności, którą znajdziesz TUTAJ.
   
 • Teachable.com - platforma kursowa z której korzystam do umieszczania i zabezpieczenia treści moich kursów. Zakładając konto na platformie oświadczasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś Politykę Prywatności platformy (Privacy Policy). Dostawca usługi Teachable jest podmiotem amerykańskim, dlatego Twoje dane, których użyjesz przy stworzeniu konta na platformie mogą zostać umieszczone na serwerze poza granicami Unii Europejskiej.
  Dostawca usługi Teachable jest właścicielem serwerów, dlatego może mieć dostęp do Twoich danych, jednak przetwarza je w sposób konieczny do realizacji usługi (czyli po to, aby dać Ci możliwość stworzenia konta kursanta).

  Ja jako administrator danych w mojej Akademii ("school"- czyli miejsca na Teachable, które "wypożyczam") mam dostęp do Twoich danych, a zakładając konto wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach otrzymywania instruktaży i informacji bezpośrednio z Akademii (emaile od "SuPear Akademia Biznesu Online") oraz na otrzymywanie newslettera z iwona[@]iwonagruszka.com . 
  Jest to możliwe dzięki integracji mojej Akademii z moim newsletterem.
   
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania platformy kursowej, chyba że wcześniej usuniesz konto lub odwołasz zgodę, co spowoduje usunięcie Twoich danych.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na platformie kursowej oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  • Zakładając konto na platformie kursowej Twoim obowiązkiem jest zadbanie o jak najsilniejsze hasło oraz NIEUDOSTĘPNIANIE konta i hasła osobom postronnym.

    
 • Mailchimp i/lub Acitve Campaign- systemy do obsługi wysyłania newslettera oraz treści marketingowych i handlowych. Zapisując się na mój newsletter, pobierając darmowe treści oraz zakładając konto kursanta, wyrażasz zgodę na otrzymywanie ode mnie wiadomości o nowościach, dodatkowe treści merytoryczne (w formie newslettera) oraz treści marketingowe i handlowe (o kursach płatnych i darmowych itp.). Do wysyłania do Ciebie tych wiadomości używam obecnie dwóch systemów: 
  • Mailchimp:  Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Ponieważ MailChimp jest narzędziem amerykańskim, Twoje dane mogę znajdować się na serwerach poza Unią Europejską. Z polityką prywatności systemu możesz zapoznać się TUTAJ
    
  • Active Campaign: Dostawca systemu Active Campaign przystąpił do programu Privacy Shield i zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Ponieważ Active Campaign jest narzędziem amerykańskim, Twoje dane mogę znajdować się na serwerach poza Unią Europejską. Z polityką prywatności systemu możesz zapoznać się TUTAJ 
    
 • Przelewy24/Fakturowania-  Wykorzystuję system Fakturownia do zautomatyzowania wystawiania odpowiedniego rodzaju dokumentu zakupowego. Przelewy24 obsługują Twoje płatności i wykorzystują Twoje dane w celu ich realizacji. 
   
 • Disqus- na stronie wykorzystuję również wtyczkę Disqus pozwalającą na pozostawianie komentarzy do treści blogowej. Założenie konta w Disqus jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do poprawnego działania serwisu. Administratorem Twojego konta na Disqus jest dostawca tego narzędzia. Nie służy ono do budowania listy mailingowej. Nie mam również przez nie dostępu do Twoich danych. 

§ 2. INFORMACJA O COOKIES I INNYCH TECHNOLOGIACH ŚLEDZĄCYCH

 1. Jak prawie każda strona internetowa, również moja wykorzystuje tzw. technologię plików cookies po to, aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia użytkownika, kiedy korzystasz z moich usług, tak, aby były one jak najlepiej do Ciebie dopasowane. Dzięki temu widzisz te informacje, które Cię najbardziej interesują, co oszczędza Twój czas i frustracje.
   
 2.  Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (Twoim komputerze, tablecie czy telefonie) i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie przez mój system i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji.
   
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
 • tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury
 • utrzymania sesji klienta po zalogowaniu na akademia.iwonagruszka.com, dzięki której klient nie jest zmuszony na każdej podstronie ponownie wpisywać login i hasło
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji portalu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik

4. W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

 • stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
 • własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela
 • zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. Na stronie używam również Pixel Facebooka, aby lepiej dopasowywać do Ciebie treści reklamowe w serwisie Facebook. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie pojawia się informacja o stosowaniu plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pliki cookies, niezwłocznie opuść stronę.

Na mojej stronie masz również możliwość korzystania z funkcji mediów społecznościowych jak np. udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz polubianie moich profili społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin.

Na stronie znajdziesz też nagrania wideo z serwisów YouTube i Vimeo, a ich odtwarzanie uruchamia pliki cookies firmy Google LLC i firmy Vimeo.

5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie na własnym urządzeniu.

7. Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej i platformy kursowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać : informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.

10. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  , ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  , ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

Administrator zastrzega sobie pr

4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.